Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”)

A jelen ÁSZF 2019.03.06. napjától annak módosításáig vagy visszavonásáig hatályos

1. Szolgáltató adatai és általános tudnivalók

1.1. A szolgáltató neve: Udvardi Zsanett egyéni vállalkozó („Szolgáltató”)

A szolgáltató székhelye: 9011 Győr Bárányréti út 19.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,

rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: rendeles@rozimez.hu,susi911@t-online.hu

Nyilvántartási száma:51351012

Adószáma:68174138-1-28

Telefonszámai: +36302358837

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai: Magyar Hosting Kft. (székhely1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. : ,23495919-2-41, HU23495919

Adatkezelési Tájékoztató elérhetősége: LINK

1.2. Jelen ÁSZF határozza meg a Szolgáltató által, a https://www.rozimez.hu/ honlapon („Honlap”) üzemeltetett Roziméz webshop („Webáruház”) igénybevételére vonatkozó feltételeket, valamint a Szolgáltató és a Vásárló (lásd … pont) Webáruházzal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit.

1.3. A Webáruházat a Szolgáltató az általa előállított termékek interneten keresztül történő értékesítése céljából üzemelteti. A Webáruház működtetése elektronikus kereskedelmi szolgáltatásnak minősül.

1.4. A Webáruház igénybevételével történő vásárlások kapcsán a fogyasztóknak lehetőségük van az Európai Bizottság által működtetett online vitarendezési platform igénybevételére az ec.europa.eu/odr címen.

1.5. Amennyiben a Vásárló vagy felhasználó belép a Szolgáltató által üzemeltetett Webáruház weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa, az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2. Termékek leírása és ára

2.1. Vásárló a Webáruház aktuális termékkínálatában szereplő termékeket („Termék” vagy „Termékek”) rendelheti meg a Szolgáltatótól. A Termékekre történő rákattintás esetén a Webáruház a Vásárlót a Termék aloldalára irányítja át, ahol megjelennek a Termék lényeges jellemzői, cikkszámuk, rövid leírásuk. A Termékek mellett az adott időpontban érvényes bruttó ár szerepel, amely végső eladási árnak tekintendő. Szolgáltató alanyi-mentes kisadózó, így a feltüntetett ár nettó és bruttó értéke megegyezik. A házhozszállítás díját a Szolgáltató a szállítási cím városának vagy irányítószámának megadása után becsléssel állapítja meg, amelynek összege változhat. Erről a Szolgáltató a rendelés visszaigazolására vonatkozó emailben tájékoztatja a Vásárlót. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

2.2. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Vásárlókat az akció időtartamáról.

A Termékek árainak megváltoztatására vonatkozó jogot a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy az árváltoztatás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg válik hatályossá. Az árváltoztatás nem befolyásolja a hatályba lépést megelőzően megrendelt Termékek árát.

2.3. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére (így különösen a nyilvánvalóan téves, így például a Termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő 0 Ft-os vagy 1 Ft-os árak esetén), úgy a Szolgáltató nem köteles a Terméket hibás áron szállítani, hanem jogosult felajánlani a helyes áron történő szállítást. A helyes ár ismeretében, a helyes árról történő tudomásszerzéstől számítva 14 (tizennégy) napon belül, a Vásárló elállhat vásárlási szándékától. Amennyiben a Vásárló vásárlási szándékától, vagy a vásárlástól nem kíván elállni, úgy a Terméket a helyes áron meg is vásárolhatja.

2.4. Szolgáltató rendszeresen frissíti a Webáruházban a Termékeket ábrázoló képeket, ugyanakkor előfordulhat, hogy azok aktuális csomagolása a Webáruházban látható csomagolástól eltér. Az ilyen jellegű külsődleges eltérésekért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

3. Termékek megrendelése

3.1. A Vásárló a Webáruház oldalainak használatával választhatja ki a megrendelni kívánt Termékeket és határozhatja meg azok mennyiségét („Megrendelt Termékek”). A Megrendelések leadására minden nap 00:00 óra és 24:00 óra között van lehetőség. A Vásárló az általa megvásárlásra kijelölt Termékek körét a bevásárlókosár tartalma alapján folyamatosan ellenőrizheti.

3.2. A megrendelési folyamat véglegesítését a Vásárló a Webáruház „Bevásárlókosár” gombjára kattintásával kezdeményezheti. Ennek első lépéseként a bevásárlókosár tartalmát kell ellenőriznie, hogy az ott feltüntetett Termékek köre és az azokhoz kapcsolódóan feltüntetett ár továbbra is egybeesik-e vásárlási szándékaival.

Ezt követően a Vásárlónak meg kell adnia, hogy házhozszállítást kér vagy személyesen kívánja átvenni a Megrendelt termékeket.

Házhozszállítás esetén megrendelésenként csak egy szállítási cím adható meg és a Megrendelt Termékek kiszállítása kizárólag Magyarország területén lehetséges. A megadott szállítási címtől a számlázási cím eltérő lehet, amelyet a „ Szállítás másik címre?” kérdés utáni négyzet bejelölésével tud kiválasztani. A Megrendeléssel, szállítással kapcsolatosan a „Rendelés jegyzetek” során megjegyzést írhat be Szolgáltató részére.

3. 3. A szállítási információk megadásával a Vásárló a kiszállítási lehetőségek közül választhat. A szállítási információk tartalmazzák a lehetséges kiszállítási területekre, a kiszállítási időtartamra és a kiszállítási költségekre vonatkozó mindenkori információkat. Szállítási címként a Webáruház felületén kiválasztható:

a) A Vásárló által a házhozszállítás keretében szállítási címként megadott magyarországi cím („Házhozszállítás”);

b) Személyes átvétel a Győr Bárányréti út 19. CÍM alatt („Személyes átvétel”)

3. 4. A Vásárló a megrendelés során többféle, alább felsorolt fizetési mód közül választhat:

a) Fizetés banki átutalással: a a Megrendelt Termékek vételára és a szállítási költség közvetlenül Szolgáltató bankszámlájára teljesítendő. A rendelés feldolgozása és teljesítése az átutalás beérkezését követően történik.

b) utánvétes fizetés: a Megrendelt Termékek vételára és a szállítási költség kiegyenlítése a Megrendelt Termékek Vásárló részére történő kézbesítését közvetlenül megelőzően történik.

3. 5. A Webáruházban leadott megrendelés nem minősül még szerződésnek. A megrendelés a szerződés létrejöttéig szabadon és következmények nélkül módosítható, illetve lemondható. A Vásárló az általa leadott megrendelés módosítását és/vagy lemondását a rendeles@rozimez.hu emailcímre küldött levélben kérheti.

3. 6. A Vásárló által megadott adatok helytállóságát a Webáruháznak nem áll módjában ellenőrizni. Téves adatok megadása esetén a felelősség és az ezzel járó valamennyi jogi és anyagi következmény minden esetben a Vásárlókat terheli.

4. A szerződés létrejötte, jellemzői

4. 1. A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 08:00 órától 16:00 óráig. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben azonban az a munkaidő lejárta után történik, a megrendelés az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra.

4. 2. A Vásárló a megrendelés megtörténtéről automatikusan értesítést kap a Webáruháztól, azonban ez még nem jelenti a Szolgáltató részéről a megrendelés teljesíthetőségének visszaigazolását és így a szerződés létrejöttét.

4. 3. A Megrendelés elfogadásáról véglegesítéséről a Szolgáltató visszaigazoló e-mailt küld a Vásárló által megadott e-mail címre, legkésőbb 24 (huszonnégy) órán belül. A visszaigazoló e-mail egyben a Megrendelés elfogadásának minősül. A visszaigazoló e-mail a jelen ÁSZF elérhetőségét is tartalmazza.

4. 4. A Szolgáltató visszaigazoló e-mailje a Megrendelés hatályos elfogadásának minősül, és szerződés („Szerződés”) jön létre a Megrendelt Termékek vonatkozásában a Vásárló és a Szolgáltató között. A Szerződés alapján a Szolgáltató eladja a Megrendelt Termékeket a Vásárlónak, valamint azok elszállításáról is gondoskodik a Vásárló által megjelölt szállítási címre vagy biztosítja a személyes átvételt. A Szerződés alapján a Vásárló köteles a Megrendelt Termékeket átvenni, valamint a Megrendelt Termékek vételárát és szállítási költségét megfizetni. A jelen pontban foglalt kötelmek az adott szolgáltatás teljesítésével szűnnek meg.

4. 5. Amennyiben a visszaigazolás a Vásárló megrendelésének elküldésétől számított, a

szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Vásárlóhoz nem érkezik meg, a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

4. 6. A Szolgáltató tájékoztató levelet küld a Vásárló részére, amint a Megrendelt Termékeket tartalmazó csomag összeállításra került, ebben a Szolgáltató megjelöli a kiszállítás várható időpontját (2-4 órás időintervallum meghatározásával).

4.7. A Szerződés határozott időre szól és megszűnik, ha az előző pontban meghatározott, valamint a Szerződésből fakadó egyéb kötelmek megszűnnek, és a felek egyike sem él elállási jogával. A Szerződést megszünteti, ha valamelyik fél a Szerződésben foglaltak szerint gyakorolja elállási jogát. A Szerződés megszűnése vagy megszüntetése a Szerződésből fakadó kellékszavatossági és termékszavatossági, valamint a jótállási igényeket nem érinti.

4.8. A Szerződés távollevők között, magyar nyelven létrejött szerződésnek minősül, amely nem minősül írásba foglaltnak és nem kerül iktatásra.

5. A Megrendelt Termékek szállítása és átvétele

5.1. Amennyiben a Vásárló személyes átvételt választott, a Megrendelt Termékeket a székhelyén adja át a Vásárlónak előre egyeztett időpontban.

Házhozszállítás esetén a Szolgáltató a Megrendelt Termékeket maga szállítja el a Vásárló által megadott szállítási címre. A szállítási időintervallumot Szolgáltató a visszaigazoló emailben megadja vagy erről telefonon keresztül egyeztet a Vásárlóval. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 10 munkanapon belül.

5. 2. Házhozszállítás esetén a Csomag átvételére a címzettként megjelölt személyen túl a vele egy háztartásban élő hozzátartozói, ezek távolléte esetén pedig a címzettként megjelölt személy szomszédai is jogosultak. Ha a Vásárló a Megrendelés során a jelen pontban meghatározott személyek egy részét ki kívánja zárni a Csomag átvételére jogosultak köréből és/vagy a jogosultak körébe egyébként nem tartozó további személyt jelöl meg a Csomag átvételére jogosultként, úgy ezen igényét a Szolgáltató rögzíti.

5. 3. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

6. A Megrendelt Termékek kifizetése

6.1. A Vásárló a Megrendelt Termékek vételárát és a szállítási költséget Utánvétes Fizetéssel, vagy Átutalással egyenlítheti ki. Utánvétes Fizetés esetén a fizetés a Csomag átvételekor készpénzben történik.

6. 2. A Szolgáltató az utánvétes fizetés választására tekintettel külön díjat, költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget nem számít fel, illetve nem állapít meg.

7. Elállási jog gyakorlása

7.1. Amennyiben a Vásárló a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 8:1. § (1) bekezdésének 3. pontja alapján fogyasztónak minősül („Fogyasztó Vásárló”), úgy jogában áll a Csomag átvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül, indokolás nélkül elállni a Szerződéstől. A Fogyasztó Vásárló az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

Fogyasztó fogalma: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

7.2. Az indokolás nélküli elállásra az élelmiszerek és a mindennapi fogyasztásra szolgáló Megrendelt Termékek esetén nincs lehetőség. A gyorsan romló Megrendelt Termékek, valamint azon Megrendelt Termékek esetében, amelyek természetüknél fogva, higiéniai vagy egészségügyi okok miatt nem szolgáltathatóak vissza, szintén nincs mód az indokolás nélküli elállásra, amennyiben a csomagolást a fogyasztó már kibontotta. Nincs helye indokolás nélküli elállásnak továbbá olyan Megrendelt Termékek tekintetében, amelyek jellegüknél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyülnek más termékekkel.

8. Kellékszavatosság

8.1. A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

8.2. Szavatossági igénye érvényesítésekor a Szerződés megkötését a Vásárlónak kell bizonyítania. A Szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló dokumentumot a Vásárló bemutatja.

8.3. A Vásárló haladéktalanul köteles közölni a Megrendelt Termékek hibáit a Szolgáltatónál a hibák felfedezését követően. Fogyasztó Vásárló esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

8.4. Fogyasztó Vásárló esetén a Csomag Fogyasztó Vásárló részére történő átadásától számított hat (6) hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, amennyiben a Vásárló igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatatól vásárolta. Kivételnek minősül, ha az érintett Termék természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen az a vélelem, hogy a Fogyasztó Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt. Amennyiben a Vásárló nem minősül a Ptk. 8:1§ (1) bekezdésének 3. pontja alapján fogyasztónak, úgy a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Megrendelt Terméket érintő hiba már a teljesítés, azaz a Csomag Vásárló részére történő átadásakor fennállt.

8.5. A Szerződés teljesítésétől számított egy (1) éves elévülési határidőn túl a Vásárló kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti a Szogáltatóval szemben. A Fogyasztó Vásárló a Szerződés teljesítésétől számított két (2) éves elévülési határidőn belül érvényesítheti a kellékszavatossági jogait a Szolgáltatóval szemben.

8.6. A Szolgáltató a Vásárló nála bejelentett szavatossági igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:

a) a Vásárló nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a szavatossági igényének érvényesítése céljából történő kezeléséhez,

b) a hibás teljesítéssel érintett Megrendelt Termék megnevezését, vételárát,

c) a hiba bejelentésének időpontját,

d) a hiba leírását,

e) szavatossági igénye alapján a Vásárló által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá

f) a szavatossági igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

8.7. Ha a Szolgáltató szavatossági kötelezettségének a Vásárló által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, úgy ennek indokát a jegyzőkönyvben köteles megadni.

8.8. A Szolgáltató a jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Vásárló rendelkezésére bocsátja.

8.9. A Vásárló – választása szerint – az e pontban meghatározott kellékszavatossági igényekkel élhet. Kérheti a Megrendelt Termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára a Vásárló által választott kellékszavatossági igény teljesítése más kellékszavatossági igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kéri, illetve nem kérheti, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a Megrendelt Termék hibáját a Szolgáltató költségére a Vásárló maga is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, valamint végső esetben a szerződéstől is elállhat. A Vásárló választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha arra a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

8.10. Ha a Szolgáltató szavatossági kötelezettségének a Vásárló által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, úgy ennek indokát a jegyzőkönyvben köteles megadni.

8.11. Ha a Szolgáltató a Vásárló szavatossági igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – 5 (öt) munkanapon belül, igazolható módon értesíti a Vásárlót.

9. Információ, reklamáció, panaszkezelés

9.1. A telefonon tett panaszokat a Szolgáltató azonnal megvizsgálja, majd szükség szerint és a lehetőségekhez mérten orvosolja.

9.2. Amennyiben a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a Szolgáltató részéről a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról. A jegyzőkönyv másolati példányát a Szolgáltató megküldi a Vásárló részére.

9.3. A Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el a telefonon és e-mailben tett panaszokat.

9.4. A Szolgáltató a Vásárló által szóban tett vagy a Vásárló álláspontja szerint a Szolgáltató által nem kielégítően kezelt panaszokra, valamint az írásban tett panaszokra egyaránt azok beérkezését követő 30 (harminc) napon belül érdemben válaszol.

9.5. Amennyiben a panaszkezelési tevékenység nem a Vásárló megelégedésére történt, vagy a Vásárló panasza elutasításra került, a Fogyasztó Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák („Kamara”) mellett működő Békéltető Testület előtt eljárást kezdeményezhet. A Résztvevő a www.bekeltetes.hu honlapon tájékozódhat az egyes békéltető testületek illetékességi területéről.

9.6. Amennyiben a Szolgáltató a panaszkezelés során megsértette a Fogyasztó Vásárló számára biztosított jogokat, a Fogyasztó Vásárló a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz fordulhat. A járási hivatalok elérhetősége a http://jarasinfo.gov.hu linken található honlapon található meg.

10. Vegyes Rendelkezések

10.1. A Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. A módosított ÁSZF-et a Szolgáltató a www.rozimez.hu weboldalon közzéteszi.

10.2. A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden, a Honlapot, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások, és az e támadásokból eredő meghibásodások estére, valamint a Honlap rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

10.3. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Webáruház honlap, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztése tekintetében. Tilos a Webáruházban megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

10. 4. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire.

.